GMACH WIARY

Rzadko zastanawiamy się nad swoją wiarą. A jest ona czymś dynamicznym; wszak mówimy, że można mieć wiarę dużą lub małą, dojrzałą bądź naiwną. Od czego to zależy?

Św. Tomasz z Akwinu zauważył, że na rzeczywistość wiary składają się trzy elementy. Jest ona najpierw łaską, a następnie to akt rozumu (poznanie) i akt woli (działanie, moralność). Wydaje się, że tylko na dwa ostatnie elementy człowiek ma wpływ, bo pierwszy zależy od Boga. Czyżby jednak Stwórca odmówił niektórym swej łaski, skoro istnieją niewierzący? Nie. Ale warunkiem przyjęcia tego daru jest otwartość serca i szukanie prawdy.

Nagranie „Gmach wiary” ks. prof. Edwarda Stańka jest bardzo aktualne dzisiaj. Zwłaszcza gdy z różnych stron doświadczamy ataków na Kościół i na wiarę (a ona oparta jest na autorytecie), gdy spór idzie o racje a nie Prawdę, gdy przesuwane są granice miedzy dobrem a złem (etyka sytuacyjna), gdy religię definiuje się jako sprawę prywatną, a zbawienie staje się faktem indywidualnym w ramach mojego wysiłku… Na tym tle duże wrażenia pozostawiają stwierdzenia ks. prof. Stańka o wierze, która formuje całe życie: „wola Boga wpisana jest w kalendarz i zegarek” – chrześcijanin to człowiek, który jest do dyspozycji Boga.

Ponieważ wiara jest współwiarą, stąd zamieszczam poniżej wypowiedzi niektórych moich uczniów, będące rezonansem usłyszanych w wykładzie treści. To świadectwo wrażliwości religijnej młodego ducha jest otwierające. Może i w nas zrodzi się pragnienie podzielenia z innymi tym, co mnie zatrzymało/ubogaciło? Zachęcam gorąco! – miejsca pod nagraniem na  Youtube https://youtu.be/c5biN5WwuDE jest sporo:)

 

Alicja Rutkowska CHR

 

"Echo spotkania" do "Gmachu wiary" ks. prof. Edwarda Stańka (wypowiedzi uczniów z Katolickiej SP i Liceum Montessori w Krakowie):

 

Dziękuję za wspomnienie, że to Pan Bóg mi wierzy. Jakub z kl. VIII

 

Dziękuję za to, że Ksiądz pokazał mi, że aby moja wiara była pełna, muszę uwierzyć w to, że jestem synem Boga. Przedtem miałem z tym problemy, że jak to Bóg może być moim Ojcem?! Wiara w to chyba dla mnie będzie jedną z trudniejszych rzeczy, ale bez tego nie da się obejść: ja chcę, żeby moja wiara była pełna. Staszek R. z kl. VII

 

Księże Profesorze, dziękuję za ten wyczerpujący wykład. Najbardziej trafiły do mnie słowa “Bóg dla mnie to nie jest Pan, to Ojciec, który mnie kocha”. Te zdanie jest dla mnie o tyle ważne, że przypomina mi, że Bóg nie jest naszym władcą, a Ojcem, który darzy nas niewyobrażalnie dużą ojcowską miłością. Dnia z Panem! Antek z Ic

 

Dziękuję za ten wykład. Bardzo podobało mi się stwierdzenie, że ,,będę trudniejszym dzieckiem dla Maryi”. Paweł z kl. VII

 

Dziękuję za wprowadzenie porządku do życia religijnego poprzez rozróżnienie 7 pięter. Dziękuję za wytłumaczenie, że Bóg nie jest tylko pojęciem – jest rzeczywistością, ale u różnych ludzi występują różne proporcje Boga rzeczywistego i Boga rozumianego jako pojęcie. Franciszek z kl. VIII

 

Dziękuję za uświadomienie, że istnieje coś takiego jak "piętra wiary" i na czym one polegają. Wykład był naprawdę ciekawy, pouczający i podobał mi się. Ks. prof. Edward pokazał, czym jest wiara w Kościół. Utwierdziłem się w przekonaniu, że Bóg wybiera ludzi, którzy będą Go głosić. Dominik z kl VIII

 

Dziękuję za wspaniałe świadectwo Ks. prof. Edwarda Stańka. Był to bardzo interesujący wykład. Szczególnie zapamiętałem ten moment, jak ks. Staniek opowiadał, kiedy zrobił doktorat i chciał zobaczyć, ile w Kościele jest miejsca na wiarę, a ile na wiedzę. Odkrył mi, że wiara jest ukryta i trzeba ją dostrzec. Porównał Kościół i jego instytucję do pięknej skorupy jajka i kurczaka w niej, którego nie widać. Albo moment, jak zażartował sobie z Tomasza Apostoła skonfrontowanego z ranami Jezusa. Bardzo fajnie słuchało się tego świadectwa. Antek R. z kl. VIII

 

Wszystkie stopnie wiary, omówione podczas wykładu, wydaje się, że są bardzo trudne (dla mnie). Jest jednak nadzieja, że podczas całego mojego życia każdy stopień wiary, na który wyjdę, będzie wchodzeniem do góry – do BOGA. Wierzę Bogu, że wiara poprzez Chrystusa i Kościół mnie samą zaprowadzi do Domu Ojca. Ania K. z kl. VII

 

W nagraniu ks. prof. Edwarda Stańka do refleksji skłoniło mnie rozważanie o Kościele. Ja rozumiem to tak, że powinniśmy sobie zdać sprawę, jaki Kościół jest dla nas ważny: czy ten kościół zewnętrzny, jak mówi ks. Prof. „skorupa” kościoła, czy ten Kościół prawdziwy, Kościół Chrystusowy? Ostatnio, gdy telewizja pokazuje wiele afer z udziałem księży, można się zastanawiać, jaki jest Kościół?...Do mnie najbardziej trafiły słowa Księdza, że przecież wszędzie można trafić na Judasza, a prawdziwy Kościół, Kościół Chrystusa jest w naszych sercach. Julia z I a

 

Poruszyły mnie słowa: "Każdy promyk, każda gwiazda..." . Zobaczyłam, jak wielkie znaczenie ma coś tak małego w codziennym życiu normalnego człowieka. I za te słowa właśnie dziękuję. Może się to wydawać mało, ale dla mnie jest dużo. Bo tak małe rzeczy, zdarzenia, razem są czymś ogromnym i bardzo, bardzo ważnym, a mało kto na nie zwraca uwagę... Pozdrawiam serdecznie: Ania R-L z kl VII