Pierwszy dzień lata

 

          Na rozpoczęcie lata, las darzy nas takim widokiem.

          Jakże pięknie koresponduje on ze słowami Ewangelii:

 

 

         ,,Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą.

          A  powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu

          nie był tak ubrany jak jedna z nich”.

                                                                                                                                                                                                Ew. Łk.12 (27)