Warto o tym wiedzieć…


Ostoje ksylobiontów  to specjalne fragmenty lasów, zasobne w różne formy martwego drewna. Ich nadrzędnym celem jest ochrona różnych grup organizmów - zwierząt, grzybów i roślin związanych z różnymi formami i stadiami rozkładu drewna martwego.

 Fot. Marcin Scelina