Łany czosnku niedźwiedziego...samo zdrowie. Warto nazbierać i przetworzyć ku zdrowotności.