Z każdym rokiem mniej bieszczadzkich wypałów węgla drzewnego. Jeden po drugim znikają z bieszczadzkiego krajobrazu. Jak długo jeszcze przyjeżdżający w Bieszczady turyści podziwiać będą snujący się dolinami dawnych zapomnianych wsi dym z retort… przemija tradycja i historia z tym związana…przemijają ludzie, którzy tworzyli swoisty klimat tej ziemi.