Ten dość okazały drapieżnik naszych lasów od wieków budził i wciąż budzi emocje. Ileż to bajek, opowieści, czy produkcji telewizyjnych w przeróżny sposób przedstawia nam tego drapieżnika. Z naszych leśnych obserwacji wynika, że wilki mają się bardzo dobrze. Oczywiście sprzyja im to, że od wielu lat są pod ochroną gatunkową na terenie Polski.                        
Głównym menu wilka są jelenie i sarny, ale coraz częściej słyszymy, że ofiarami ich padają także zwierzęta hodowane przez człowieka…owce, bydło czy też psy.
Za szkody powodowane przez zwierzęta podlegające ochronie gatunkowej płaci państwo i warto o tym informować społeczeństwo.


Kazimierz Nóżka